ประกอบ Server

Mini Slim Ram 8GB

CPU I3
RAM 8GB
HDD 1TB